Få støtte og rådgivning af en advokat med speciale i tvangsfjernelse

Sager om tvangsfjernelse af et eller flere børn, eller blot visheden om, at der er fare for en tvangsfjernelse, er voldsomt indgribende, ulykkeligt og vanskeligt både for dig som forælder og for det barn eller de børn, der risikerer at blive fjernet fra hjemmet. Derfor er det vigtigt, at du finder en advokat med speciale i tvangsfjernelse, der kan bistå dig og rådgive dig, så alle sagens aspekter bliver belyst og undersøgt, inden den endelige afgørelse om tvangsfjernelse tages af Børne- og Ungeudvalget i din kommune.

Vælg en advokat med speciale i tvangsfjernelsessager

I sager om tvangsfjernelse har du krav på gratis advokatbistand. Det gælder både for forældre, men det gælder også for børn over 12 år, som står overfor en tvangsfjernelse. Du kan vælge den advokat, du gerne vil have – det behøver altså ikke være en advokat fra den kommune, du bor i. Hvis du vil vide mere om tvangsfjernelser samt dine og dine børns rettigheder, kan du finde information på Tvangsfjernelse.com. Her har du også mulighed for at få hjælp af en advokat med speciale i tvangsfjernelse

Hvem bestemmer, om et barn skal tvangsfjernes?

Det er vigtigt at vide, at det ikke er medarbejderne ved din kommune eller din socialrådgiver, der kan bestemme, at dit barn eller dine børn skal tvangsfjernes fra hjemmet. Den endelige beslutning om tvangsfjernelse tages af kommunens Børn- og Ungeudvalg. I Børne- og Ungeudvalget sidder en dommer fra den lokale byret, to politikere og to børnesagkyndige. Du har ret til sammen med din advokat med speciale i tvangsfjernelse at give din udlægning af sagen og dit syn på sagen på et møde med udvalget sammen med din advokat med speciale i tvangsfjernelse – og dette møde skal afholdes, inden udvalget beslutter sig. I sager om tvangsfjernelse af børn er det meget vigtigt, at sagen belyses grundigt og fyldestgørende, så Børne- og Ungeudvalget har et klart billede af din familie, dig selv og dine børn. Det hele skal altså med – både det der måske taler for en anbringelse og det, der taler imod. Med en dygtig advokat med speciale i tvangsfjernelse i ryggen, kan du føle dig tryg gennem den svære proces. Hos Tvangsfjernelse.com kan du få hjælp af advokater med speciale i tvangsfjernelsessager, så du får den rette rådgivning og støtte gennem sagen.