Halter det med bogføringen? Kontakt en revisor

Alle erhvervsdrivende kan bruge hjælp til bogføringen, for der er meget at holde styr på. Ikke blot hvad angår det at sikre, at regnskabet lever op til lovkrav, men også når det kommer til at gøre brug af fradrag. Når der findes revisorer, er det selvfølgelig fordi, at det er uhyre kompliceret lovgivning, der udstikker rammerne, virksomheder skal agere inden for, når det fx kommer til deres bogføring.

Nemt at finde en revisor i hovedstaden

Har du en virksomhed i hovedstaden og ønsker en revisors hjælp til at sikre, at bogføringen lever op til lovkrav? Det er ikke en hemmelighed, at du hurtigt kan få hjælp af en revisor i København. Men spørgsmålet bliver, hvad der gør, at du burde vælge den ene revisor over andre. Udover blot at se på deres priser, kan du se på, hvilke ydelser de leverer foruden blot hjælp til bogføringens formalia.

Få et virksomhedstjek foretaget af en revisor

Nogle revisorer har et bredere erhvervsøkonomisk sigte og kan udføre virksomhedstjek, hvor de ved at se på firmaets likviditet på kort og langt sigt kan vurdere, hvordan det faktisk står til i firmaet. Og på baggrund af den vurdering kan de komme med forslag til, hvor der kan optimeres. Fx så kan det være, at der er behov for at nedbringe kapacitetsomkostninger eller at revurdere forretningsplanen.

Tegn abonnement på revisorhjælp

Du kan få et abonnement på revisorhjælp til dit firma, der kommer med forskelligt indhold, alt efter hvor mange penge du er villig til at smide efter revisoren. Nogle billige abonnementer giver dig ”kun” hjælp til virksomhedens selvangivelse, fri telefonsupport om bl.a. skattemæssige spørgsmål og så også en revisorpåtegning på årsregnskabet. Andre giver bl.a. også adgang til årlige regnskabsmøder.

Har du et revisorabonnement, ved du altid, hvem du skal gå til for hjælp til bogføring.