Sådan indretter I optimalt et foredrags- eller mødelokale

Der er mange måder, man kan indrette et foredragslokale på. Ligeså er der diverse vis, man kan indrette et mødelokale på. Dette betyder, at der er stor frihed, men der er dog typisk også en vis forventning til rummet, når man træder ind i det og kender til dets funktion. Her kommer en guide til indretningen.

Kommunikér pointer og planer på lærred

Når der holdes foredrag, har foredragsholderen ofte noget at kommunikere til publikum. Dette vil mange være vant til at kommunikere bl.a. via en PowerPoint-præsentation, en video eller lignende. Af den grund kan det være relevant at anskaffe filmlærreder og projektorer til foredragslokaler. Også til møder i mødelokaler vil det være fordelagtigt, at pointerne kan vises på et stort lærred fremfor på en lille skærm, alle skal strække sig ind over bordet for at kunne se og læse ordentligt.

Udnyttelse af lokalet

Et filmlærred er desuden praktisk, fordi det ikke behøver at være synligt konstant. Når det er i brug, kan det trækkes ned fra dets skjul, og når det ikke længere skal bruges, kan det blot gemmes væk igen. Derfor kan dr sagtens hænge noget relevant på væggen bag, og man kan dermed udnytte det komplette rums potentiale i forbindelse med en funktionel indretning af et lokale såsom et foredrags- eller mødelokale.

Mørklægningsgardiner

Det er i et lokale, hvor der ofte vil skulle vises noget på en flade, der reflekterer lys, praktisk at kunne trække gardiner for. Det er allermest funktionelt, hvis disse gardiner er mørklægningsgardiner, da hvide gardiner muligvis stadig vil lukke for meget lys ind.

Stole- og bordopsætning

Der skal tænkes over placering af stole og borde ift. rummets funktion. I et foredragslokale er de bedste forudsætninger for et godt foredrag, at der er ”sceneplads” oppe foran og stolerækker op mod denne plads. I et mødelokale vil et langbord med siddepladser være passende.